Hledání Mohameda. Odvrácená tvář islámu

Podle islámských pramenů se Mohamed narodil kolem roku 570 v Mekce. Ve svých 40 letech se mu dostalo prvního zjevení od archanděla Gabriela (Džibríla) a o další tři roky později začal kázat o víře v jediného Boha (Alláha). Pokračovat ve čtení „Hledání Mohameda. Odvrácená tvář islámu“