Katolický odpor v nacistickém Německu (3)

V roce 1940 dosáhla popularita Adolfa Hitlera své maximum. Hitlerovi se podařilo bez boje obsadit Rakousko, pohraničí Československa a nakonec zbytek První republiky, tedy toho co zbylo po odtržení Slovenska a obsazení části pohraničí ve Slezsku polskou armádou. Pokračovat ve čtení „Katolický odpor v nacistickém Německu (3)“

Katolický odpor v nacistickém Německu (2)

Zatímco v roce 1937 se ještě dalo uvažovat o tom, že politika nacistického Německa je agresivní pouze naoko a po časem dojde ke zklidnění, tak rok 1938 otevřel oči mnohým optimistům. Byl to rok, který nenechal mnohé na pochybách, že z Německa se stává Neotesánek, který bude chtít víc a víc. Pokračovat ve čtení „Katolický odpor v nacistickém Německu (2)“

Katolický odpor v nacistickém Německu (1)

Je už pravidlem, že když se řekne nacistické Německo, tak mnozí vyrukují s tím, že Církev podporovala Hitlera a stála věrně po boku nacistického režimu. Je těžké proti takovým lžím bojovat, zvláště, když ty lži jsou pro některé příjemnější než pravda. Bohužel. Jako důkaz uvádí uzavřený konkordát mezi Německem a Vatikánem, aniž vůbec tuší, co to konkordát je. Pokračovat ve čtení „Katolický odpor v nacistickém Německu (1)“

Katolická církev za Protektorátu

Na počátku je nutné říci, že období protektorátu je období velmi složité, kdy z předválečných vlastenců se stávali kolaboranti , jako byl Emanuel Moravec a z těch, kdo měli k fašismu nejblíže se stávali odpůrci nacistické okupace , jako byl Radola Gajda. Pokračovat ve čtení „Katolická církev za Protektorátu“